പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളേ ഈ വരുന്ന നവംബർ 30 2018 തിയതി സീയോനിസ് ഫിലിം സ്കൂളിൽ സൗജന്യ സെമിനാർ സങ്കടിപ്പിക്കുന്നു. മീഡിയ /ഫിലിം /എഡിറ്റിംഗ് / മോഡലിംഗ് / അങ്കോറിങ് / ഫിലിം ടീവീ മാർക്കറ്റിംഗ് / വി എഫ് എക്സ് തുടഗിയ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ നോക്കുന്നവർക് സുവർണ അവസരം.
സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നെയിം ( name) അഡ്രസ് ( Address) ഫോൺ നമ്പർ (phone no) ഈ പറയുന്ന നമ്പറിലേക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് https://chat.whatsapp.com/ICk0oSCrGFHHlryFMXs6xa
അയക്കുകയോ ചെയ്യുക. നമ്പർ 7902888789
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്
9188423798(സുജിത് , സെമിനാർ കോ -ഓർഡിനേറ്റർ ),
9947288464 ( സിജി , സെമിനാർ കോ – ഓർഡിനേറ്റർ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *